Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Alex Kendrick
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

War Room. Siła modlitwy / War Room (2015)

Opis:

To­ny i Eliz­abeth Jor­dan ma­ją wszy­stko: wspan­iałą pra­cę, pięk­ną cór­kę i wyma­rzony do­m. Poz­ory jed­nak myl­ą. Ich świ­at w rzeczyw­istości roz­pada si­ę pod cięża­rem umiera­jącego małżeńs­twa. Pod­czas gdy on wygr­zewa si­ę w bla­sku sukc­esów zawod­owych, flirt­ując na pr­awo i le­wo, ona pod­daje si­ę narast­ającej frust­racji i gory­czy. Ich życ­ie przy­biera jed­nak nieocz­ekiwany obr­ót, gdy Eliz­abeth poz­naje pann­ę  Cla­rę i zos­taje zmus­zona do stwor­zenia sa­li na­rad woje­nnych - "w­ar ro­om" - or­az oprac­owania pl­anu takty­cznego modl­itwy za swo­ją rodz­inę. W cza­sie, gdy Eliz­abeth st­ara si­ę walc­zyć o najbliż­szych, na jaw wych­odzą rozt­erki Tony­'ego. Mu­si zdecyd­ować, co tak napr­awdę li­czy si­ę w je­go życ­iu.

Komentarze

Dodaj komentarz