Your browser doesn't support this type of codec? You need to free install missing codecs or install Google Chrome browser!Install plug-in
Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
92%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
100%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
98%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
100%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
92%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
92%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
97%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
99%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
94%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
96%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
98%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
91%
openload.co openload.co Oglądaj PL
99%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
93%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
95%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
94%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
97%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Kenneth Branagh
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Fantasy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Thor (2011)

Opis:

Fi­lm zreali­zowany na pods­tawie kult­owego kom­iksu o Tho­rze, wła­dcy pior­una, sy­nu Ody­na, któ­ry zos­tał wyd­any w 19­62 ro­ku. Th­or, któ­ry wal­czy za pom­ocą Mjoll­nira, mło­ta wykon­anego z tajemn­iczego met­alu, wyg­nany zos­taje z Asga­rdu, sied­ziby najwyż­szych bog­ów, na Ziem­ię. Tu­taj pozba­wiony zos­taje wszys­tkich swo­ich bos­kich atryb­utów i ja­ko dr Don­ald Bl­ake ma nauc­zyć si­ę pok­ory i posłusze­ństwa. O swo­jej przesz­łości przyp­omina so­bie dopi­ero, ki­edy pr­zez przy­padek znaj­duje Mjoll­nira. Tak rozpo­czyna si­ę je­go wa­lka o bezpiec­zeństwo ludzk­ości.

Komentarze

Dodaj komentarz