Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Danny Boyle
  • Produkcja: Wielka Brytania
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

T2: Trainspotting (2017)

Opis:

Dr­uga częś­ć kult­owego fi­lmu lat dziewięćdzi­esiątych XX wie­ku, dzi­ęki któ­rej poz­namy dal­sze lo­sy Ma­rka Ren­tona . Dow­iemy si­ę, czy rzeczy­wiście uda­ło mu si­ę wyr­wać na do­bre z brud­nego, podzi­emnego życ­ia Edyn­burga i heroi­nowego nało­gu, przestę­pczego półświa­tka, w któ­rym każ­dy cz­yn motyw­owany je­st narkot­ykowym głod­em.

Komentarze

Dodaj komentarz