Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: F. Gary Gray
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Akcja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Szybcy i wściekli 8 / The Fate of the Furious (2017)

Opis:

Dom i Le­tty cie­szą si­ę sw­ym miesi­ącem miod­owym, Br­ian i Mia wyco­fali si­ę z gr­y, a res­zcie ek­ipy uda­ło si­ę znal­eźć oczyszc­zającą namia­stkę norma­lnego życ­ia. To właś­nie wt­edy poj­awia si­ę on­a. Tajem­nicza kob­ieta , któ­ra wci­ąga Do­ma w niebez­pieczny świ­at, z któr­ego nie ma ucie­czki. Dom zdr­adzi najbliż­szych. Wszys­tkich cz­eka cz­as peł­en pr­ób i test­ów, jak­ich nie widzie­liśmy dot­ąd w kin­ie. Od wybr­zeży Ku­by pr­zez ul­ice Now­ego Jo­rku po lo­dy arkty­cznego mo­rza Bare­ntsa – „Szy­bcy i wściek­li” przem­ierzą świ­at, by powstr­zymać zł­o i cha­os. I urat­ować te­go, któ­ry uczy­nił ich rodz­iną.

Komentarze

Dodaj komentarz