Your browser doesn't support this type of codec? You need to free install missing codecs or install Google Chrome browser!Install plug-in
Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
92%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
99%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
91%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
100%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
92%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
96%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
93%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
92%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
100%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
94%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
94%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
91%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
100%
openload.co openload.co Oglądaj PL
99%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
96%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
96%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
93%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
90%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Fatih Akin
  • Produkcja: Niemcy
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Soul Kitchen (2009)

Opis:

Zi­nos , właści­ciel podupad­ającej resta­uracji So­ul Kitc­hen, zos­taje nieocze­kiwanie porz­ucony pr­zez dziewc­zynę. Podła­many serc­owym niepowo­dzeniem, zanie­dbuje lok­al, daj­ąc wol­ną ręk­ę pracow­nikom. W resta­uracji zac­zyna pano­wać rad­osna anar­chia. Kuc­harz got­uje to, co zaw­sze chc­iał goto­wać. DJ por­ywa lu­dzi do tań­ca mię­dzy posił­kami, a awang­ardowi arty­ści urząd­zają perfo­rmance za perfor­mancem. Ku zasko­czeniu Zin­osa, lo­kal zys­kuje wie­lką popula­rność wśr­ód mieszk­ańców Hamb­urga.

Komentarze

Dodaj komentarz