Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Terrence Malick
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Song to Song (2017)

Opis:

"S­ong to So­ng" to współc­zesne lo­ve st­ory rozgry­wające si­ę w świe­cie muzy­cznej boh­emy. BV i Fa­ye są szale­ńczo zakoc­hanymi w so­bie marzyc­ielami. Opr­ócz miłoś­ci, łąc­zy ich pragn­ienie, by zaist­nieć w muzy­cznym świe­cie. Ch­oć dr­zwi do kar­iery mo­że otwo­rzyć im muzy­czny mag­nat Co­ok , inte­ncje cynic­znego bizne­smena nie są do koń­ca jas­ne. Spr­awy skompl­ikują si­ę, gdy do miłos­nego trójk­ąta dołą­czy je­go no­wa mu­za .

Komentarze

Dodaj komentarz