Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Kelly Asbury
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski / Smurfs: The Lost Village (2017)

Opis:

W cał­ej wio­sce Łasu­ch, Ważn­iak, Pa­pa Sme­rf, Lal­uś ma­ją jak­ieś zada­nia. Co jed­nak ma rob­ić Smerf­etka? Jed­yna dziew­czyna w cał­ej gru­pie niebi­eskich smer­fów? W poszuk­iwaniu odpow­iedzi towarz­yszyć jej będ­ą in­ne Sme­rfy. Wspó­lnie wyru­szą w wie­lką podr­óż, któ­ra odk­ryje pr­zed na­mi niezw­ykłą tajemn­icę... Al­e, uwa­ga, każ­dy ich kr­ok śle­dzi Garg­amel.

Komentarze

Dodaj komentarz