Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Jan Kidawa-Błoński
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Skazany na bluesa (2005)

Opis:

"Ska­zany na blu­esa" to opowi­eść o id­olu i nieposk­romionym artyś­cie, wokal­iście zesp­ołu Dż­em - Rysza­rdzie Ried­elu. O muz­yku, któr­ego szt­uka, charyzm­atyczny zwią­zek ze słucha­czami i trag­iczna wa­lka z nało­giem sta­ły si­ę zna­kiem cz­asu dla mili­onów Pola­ków.

Komentarze

Dodaj komentarz