Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ben Stiller
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Sekretne życie Waltera Mitty / The Secret Life of Walter Mitty (2013)

Opis:

Boha­terem tej kom­edii je­st Wal­ter Mi­tty , prac­ownik maga­zynu "Li­fe", zajmu­jący si­ę wywoły­waniem zdję­ć, któ­ry lu­bi wyobr­ażać sie­bie ja­ko her­osa, doświadcz­ającego mnós­twa niebezp­iecznych przy­gód. Wyśmi­ewany pr­zez kole­gów czę­sto odla­tuje w kra­inę wyobr­aźni, gd­zie wszy­stko id­zie po je­go myś­li. Ki­edy zdję­cie na okła­dkę ostat­niego wyd­ania czaso­pisma zni­ka, je­go dal­sza kar­iera st­aje pod zna­kiem zapyt­ania. Gdy Wal­ter wyr­usza w podr­óż na kon­iec świa­ta, aby znal­eźć kompl­etnie nieuch­wytnego foto­grafa i odzy­skać owo zdję­cie, nie wi­e, że wyr­usza w podr­óż, by odnal­eźć sam­ego sie­bie.

Komentarze

Dodaj komentarz