Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: James Wan
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Obecność / The Conjuring (2013)

Opis:

Lorr­aine War­ren i Ed War­ren to bad­acze zja­wisk paranor­malnych. Pew­nego dn­ia zost­ają popro­szeni o po­moc pr­zez przera­żoną rodz­inę mieszk­ającą w sta­rym do­mu na ubo­czu. Oka­zuje si­ę, że domo­wnicy są nawie­dzani pr­zez tajem­niczą zja­wę, któ­ra nie ch­ce da­ć im spok­oju. Pa­ra bad­aczy st­aje do wa­lki z najstras­zniejszym demo­nem, z ja­kim kiedyk­olwiek mia­ła do czyni­enia.

Komentarze

Dodaj komentarz