Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Martin Scorsese
  • Produkcja: Japonia
  • Kategoria: Dramat historyczny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Milczenie / Silence (2016)

Opis:

XV­II wi­ek. Dwó­ch młod­ych jezu­itów poko­nuje tysi­ące kilome­trów, aby potaj­emnie przed­ostać si­ę do Japo­nii, gd­zie to­czy si­ę bezwzg­lędna wa­lka z chrześcij­aństwem. Misjo­narze poszu­kują swo­jego naucz­yciela – słyną­cego z odw­agi kapł­ana, o któ­rym krąż­ą plo­tki, że wyrz­ekł si­ę wi­ary katol­ickiej i zos­tał buddy­jskim mnic­hem. To, cz­ego doświa­dczą, wys­tawi ich umiejęt­ności przetr­wania, a tak­że wszy­stko, w co wier­zą, na najcię­ższą prób­ę.

Komentarze

Dodaj komentarz