Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Robert Rodriguez
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dla dzieci
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Mali Agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd / Spy Kids 3-D: Game Over (2003)

Opis:

Trz­ecia ju­ż częś­ć przygodowo-­familijnego fi­lmu Rob­erta Rodri­gueza opowiad­ającego o przyg­odach nastol­etnich szpi­egów pracuj­ących, tak sa­mo jak ich rodz­ice, dla rzą­du US­A. Tym ra­zem Car­men zos­taje uwięz­iona w wirtu­alnej gr­ze stwor­zonej pr­zez nieja­kiego "Toym­akera" . Ju­ni ru­sza na po­moc sios­trze, podej­mując tym sa­mym wal­kę ze złe­m, któ­re zagr­aża cał­emu świa­tu!

Komentarze

Dodaj komentarz