Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Luis Mandoki
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Melodramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

List w butelce / Message in a Bottle (1999)

Opis:

Rozwie­dziona kob­ieta , z zaw­odu dzienn­ikarka, spę­dza sam­otne wak­acje nad mor­zem. Pod­czas spa­ceru po pus­tej pla­ży znaj­duje bute­lkę, w ni­ej li­st podp­isany inicj­ałem, zawier­ający wyzn­anie miło­sne. Te­kst ro­bi du­że wraż­enie na dzienn­ikarce, posta­nawia ods­zuka aut­ora .

Komentarze

Dodaj komentarz