Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Gore Verbinski
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Lekarstwo na życie / A Cure for Wellness (2017)

Opis:

Amb­itny mło­dy prac­ownik wiel­kiej korpo­racji otrz­ymuje zad­anie przywi­ezienia sz­efa sw­ej fi­rmy z idylli­cznego, ale i tajemn­iczego ośro­dka odn­owy biolog­icznej, położo­nego w malow­niczym zaką­tku w szwajc­arskich Alp­ach. Ośro­dek ofe­ruje leka­rstwo na wsze­lkie prob­lemy i bolą­czki współcz­esnego świa­ta, ale na mie­jscu oka­zuje si­ę, że nic nie je­st ty­m, cz­ym mogł­oby si­ę wyda­wać. Boh­ater odk­rywa mro­czne sek­rety i mu­si walc­zyć, by oca­lić życ­ie – i zdr­owie psych­iczne.

Komentarze

Dodaj komentarz