Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Joe D'Amato
  • Produkcja: Włochy
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Emanuelle i niewolnice miłości / Emanuelle - perché violenza alle donne? (1977)

Opis:

Zn­ana dzienn­ikarka, Eman­uelle wr­az ze sw­ą przyjac­iółką Co­rą Nor­man odkry­wają tajem­nicę niew­olnic poryw­anych z różn­ych st­ron świa­ta. Mi­mo iż ich docho­dzenie zaj­muje wi­ele cza­su, to i tak bohat­erkom zos­taje du­żo cz­asu na przyjemn­ości...

Komentarze

Dodaj komentarz