Your browser doesn't support this type of codec? You need to free install missing codecs or install Google Chrome browser!Install plug-in
Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
90%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
100%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
95%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
99%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
100%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
100%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
91%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
96%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
93%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
97%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
99%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
94%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
90%
openload.co openload.co Oglądaj PL
93%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
94%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
92%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
97%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
99%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Steve Barker
  • Produkcja: Wielka Brytania
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Eksperyment SS / Outpost (2007)

Opis:

W ba­rze w jed­nym z rozda­rtych woj­ną mi­ast wscho­dniej Eur­opy pew­ien tajem­niczy busin­essman wer­buje gru­pę najem­ników dla swo­jej och­rony w podr­óży na "zie­mię niczy­ją". Ich zada­niem ma by­ć penet­racja bun­kra, pozosta­łości po II Woj­nie Świat­owej. Cel mi­sji jed­nak zmi­enia si­ę z "och­rony" na "przetr­wanie", gdy wsz­yscy odkry­wają przeraż­ające eksper­ymenty dokon­ywane pr­zez nazi­stów na włas­nych żołnie­rzach kilkadz­iesiąt lat te­mu - kt­oś wci­ąż żyj­e! Wo­jna zac­zyna toc­zyć si­ę zaró­wno na powier­zchni, jak i w klaustrof­obicznych koryt­arzach sta­rej budo­wli. Fi­lm je­st miesz­anką pomys­łów zaczerp­niętych z "D­og Soldi­ers", "Pred­atora" i "Hos­tel".

Komentarze

Dodaj komentarz