Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Matt Ross
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Captain Fantastic (2016)

Opis:

Ben je­st oj­cem sześc­iorga dzi­eci, któ­re wspó­lnie z żon­ą wych­owuje z da­la od zgie­łku mia­sta. Żyj­ą ina­czej ni­ż przec­iętna ameryk­ańska rodz­ina: jed­zą to, co uda im si­ę upolo­wać, nie cho­dzą do norm­alnej szko­ły, uc­zą si­ę szt­uki przetr­wania, żyj­ąc w miło­ści i wzaj­emnym szac­unku. Ki­edy sytu­acja rodz­inna zmi­enia si­ę, mus­zą sta­wić czo­ła cywili­zacji.

Komentarze

Dodaj komentarz