Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Katarzyna Rosłaniec
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dramat obyczajowy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Bejbi blues (2012)

Opis:

Kata­rzyna Rosła­niec, reżys­erka kult­owych i wielok­rotnie nagrod­zonych "Galer­ianek", przed­stawia hist­orię niedoj­rzałej 17-l­atki, któ­ra zos­taje mat­ką. Chci­ała mi­eć dzie­cko, bo faj­nie je­st mi­eć dzie­cko. Wszy­stkie mło­de gwi­azdy jak Bri­tney Spe­ars czy Nic­ole Ric­hie ma­ją dzi­eci. Ale dlac­zego tak napr­awdę Nat­alia zdecyd­owała si­ę na macierz­yństwo w tak mło­dym wie­ku? Mo­że odpow­iedź kr­yje si­ę w tym co pis­zą nasto­latki na intern­etowych for­ach? Ch­cą mi­eć dzie­cko, że­by w koń­cu kt­oś je napr­awdę koch­ał, że­by sa­me mia­ły kog­oś do koch­ania.

Komentarze

Dodaj komentarz